План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

(цькуванню) в  Комунальному закладі «Лозівський ліцей №1»

 у 2023/2024 навчальному році   

 

Заходи

Терміни

виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та

булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання

булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній

тиждень

серпня

Заступник директора з виховної роботи

2

Підготовка наказу «Про порядок дій

персоналу при зіткненні з випадками

булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший

тиждень

вересня

Заступник директора з виховної роботи

3

Наради з різними категоріями

працівників з питань профілактики

булінгу (цькування):

  • педагогічний персонал;
  • допоміжний персонал;
  • технічний персонал.

Вересень

Заступник директора з виховної роботи

4

Обговорення та прийняття правил

поведінки в групах/класах,

оформлення правил у вигляді

наочного стенду

Вересень

Класні керівники

5

Організація механізмів звернення та

встановлення інформаційних

скриньок для повідомлень про

випадки булінгу (цькування)

Вересень

Психолог, соціальний

педагог

6

Підготовка методичних рекомендацій

для педагогів

Жовтень

Практичний психолог

7

Оформлення тематичного стенду

Жовтень

Практичний психолог

8

Інформаційна акція для учасників освітнього процесу

Листопад-грудень

Класні керівники, практичний психолог

9

Виступ на загальношкільних

батьківських зборах з профілактики

булінгу (цькування) в ученівському

колективі

Лютий

Директор,

заступник директора з виховної роботи, практичний психолог

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

10

Проведення навчальних семінарів

для вчителів щодо запобігання

булінгу (цькування) та заходів

реагування.

Осінні

канікули

Практичний психолог

11

Інструктивні наради з питань

профілактики булінгу (цькування) з

допоміжним та технічним

персоналом

Листопад

Директор

12

Тренінг для вчителів щодо

запобігання булінгу (цькування) у

закладі освіти

Зимові

канікули

Психолог, соціальний

педагог, залучені фахівці

13

Консультування класних керівників

психологом, соціальним педагогом з

проблемних ситуацій

Впродовж

навчального

року

Психолог, соціальний

педагог

Робота з учнями

14

Проведення тренінгів, годин спілкування для учнівства з розвитку навичок

спілкування та мирного вирішення

конфліктів

Впродовж

року

Психолог

15

Імітаційна гра для молодших

школярів (1-4-й класи) «Ми вміємо дружити»

Жовтень

Класні керівники

16

Тиждень толерантності

Листопад

Учнівське

самоврядування, класні

керівники

17

Година спілкування для учнів середніх і старших класів "Формування навичок безпечної поведінки"

Грудень

Учнівське

самоврядування, класні

керівники

18

Конкурс плакатів проти насильства

Грудень

Учнівське самоврядуваня

 

Робота з батьками

19

Тематичні загальношкільні батьківські

збори

Жовтень

Класні керівники, практичний психолог

20

Підготовка пам'ятки для батьків про

порядок реагування та способи

повідомлення про випадки булінгу

(цькування) щодо дітей, заходи

захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Класні керівники, практичний психолог

21

Проведення консультацій психолога з

питань взаємин батьків з дітьми

Впродовж

року

Практичний психолог

close