З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про доступ до публічної інформації

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. ... читати далі....

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.... читати далі ...

close